فعال‌سازی چشم سوم

#3053
arshia
مدیر


چشم سوم با اسامی مختلف از جمله چشم معرفت، چشم بصیرت، چشم دل، چشم درون، تیسراتیل و آجنا خوانده می‌شود و جایگاه آن در کالبداثیری و منطبق بر پیشانی در جسم فیزیکی است. برخی دانشمندان اعتقاد دارند که چشم سوم محلی برای دریافت ادراکات فراحسی، الهام و اشراق و وسیله‌ای برای ارتباط موجودات بایکدیگر در جهان هستی می‌باشد. از طریق آنجا می‌توان با عوالم و موجودات ماورائی وهمچنین با ورای ابعاد مکانی و زمانی ارتباط برقرار ساخت. همچنین با کمک آنجا می‌توان هاله‌ها را دید.
برای رؤیت هاله، لازم است که تمرینات باز کردن چشم سوم را انجام دهید، تا چشم سوم خود را تحریک کرده، قدرت گیرندگی آن را افزایش دهید. این کار شما را قادر می سازد که انرژی اطراف سوژه‌ را دریافت کنید.البته بدون انجام این کار هم دیدن هاله ی تک‌رنگ‌ ممکن است، اما اگر چشم سوم شما تحریک و باز نشده باشد، دیدن هاله ی یک موجود زنده بسیار مشکل خواهد بود. به یاد بیاورید که وقتی خیلی خیلی خسته و کاملاً فرسوده‌اید چه حالی دارید؟ به یاد بیاورید که چه احساسی دارید وقتی برای روزها نخوابیده اید و به سختی میتوانید چشمهایتان را باز نگه دارید؟ به یادبیاورید که چه احساسی دارید وقتی چشمهایتان دست از تلاش برای بسته شدن بر نمیدارند؟ به یادبیاورید که چه حالی دارید وقتی که با چشمهایتان میجنگید تا آنها را باز نگه دارید؟

تجسم این حالتها با تمرکز و توجه کامل، در شمااحساسی برمیانگیزد، مانند اینکه تلاش میکنید یک پرده ی خیالی سنگین را از پشت چشمهایتان بلند کنید.در چنین حالتی ماهیچه های چشمهایتان خوب پاسخ نمیدهند، بنابراینکار شما تقریباً بطور کامل ذهنی است.
چند لحظه صبر کنید تا این حالت را به خوبی مجسم کنید. کوشش برای باز نگه‌داشتن چشمان خسته، یک تحریک ذهنی قوی در چشم سوم ایجاد میکند و به تدریج باعث باز شدن آن میشود. اما چگونه؟
این فعالیت گشایشی ذهن ، آگاهی جسمی شما را درمحل چشم سوم متمرکز میکند. هنگامی که آگاهی جسمی شما در یک قسمت ازبدنتان متمرکز میشود و شما آن ناحیه را تحت نفوذ ذهنی خود قرار میدهید، کالبد انرژی خود را در آن ناحیه به نحوی پویا تحریک میکنید. اگر این فعالیت ذهنی به اندازه کافی ادامه پیدا کند و تلاش ذهنی کافی صرف آن شود، چشم سوم شما شروع به باز شدن خواهد کرد. اگر شما فعالیت گشایشی ذهن را هنگامی که در حالت آرامش هستید و موضوعی در میدان دید شما قرار دارد ( و بطور مستقیم در حال نگاه کردن به آن نیستید ) انجام دهید، دید هاله ای خودبخود ایجاد خواهد شد. فعالیت گشایشی ذهن که در اینجا شرح داده شد،شبیه تکنیکهای دیداری باز کردن چاکرا است که توسط اکثر استادان کار باانرژی و پیشرفت قوای ذهنی تدریس میشود. فقط به مراتب قوی‌تر و مؤثرتر است.تمرینهای دیداری کار با انرژی به تنهایی ضعیف و کند هستند و یادگیری و استفاده ازآنها مشکل است.
توصیه: مرکز بین دو چشم (روی پیشانی) را به نرمیبا ناخن بخارانید. این کار به شما کمک خواهد کرد که این نقطه را با آگاهی جسمانی خود به دقت هدف بگیرید.
آگاهی جسمانی خود را به ناحیه بین چشمهای خودمنتقل کنید. با تمرکز کامل از این ناحیه آگاه شوید. این ناحیه را به صورت ذهنی بالا بکشید. چنان که گویی تلاش میکنید پلکهایتان را به زور باز کنید. اما به ماهیچه‌هایتان در این ناحیه اجازه ندهید که منقبض شوند یا به هر صورت دیگر پاسخ بدهند ( این تلاش کاملاً ذهنی است). احساس خود را به دقت مورد توجه قرار دهید. تصورکنید که چشمهایتان خیلی سنگین شدهاند؛ به آنها اجازه دهید که بسته شوند، و چندبار پلکهایتان را به‌هم بزنید. توجه کنید که برای این کار از کدام ماهیچه‌هااستفاده میکنید.
همین فرمان عضلانی را از طریق آگاهی جسمانی ذهن خود در آن ناحیه به کار ببرید، اما دیگر به ماهیچه‌های پلکهایتان اجازه ندهید که از فرمان اطاعت کنند. این کار را دوباره و دوباره تکرار کنید ( بالابکشید، بالا بکشید، بالا بکشید…) چنان که گویی یک وزنه ی خیالی سنگین رااز پشت چشمهایتان بلند میکنید. این کار را بارها تکرار کنید، اما به خودتان (یا هیچ یک از ماهیچه هایتان ) اجازهی انقباض یا پاسخ ندهید. این کار در آغاز کمی دشوار است، اما با کمی تمرین به راحتی در انجام آن مهارت و تسلط پیدا می کنید.
این فعالیت گشایشی ذهنی خیلی مهم است. اگر میخواهید به روشن‌بینی و سایر توانایی‌های روحی دست پیدا کنید، این تمرین اولین قدم برای یادگیری کنترل چشم سوم است. در مراحل اولیه ممکن است احساس کنید که ناحیه وسیعی از بالای ابروهایتان را بالا میکشید، حتی تمام پیشانی خود را . این مورد اشکالی ندارد و باز هم می تواند تأثیر لازم را برای باز کردن چشم سوم شما داشته باشد.با تمرین بیشتر خواهید توانست حوزه ی تمرکز فعالیت ذهنی خود را کاهش دهید و آن رابه ناحیه ی بین ابروها ( چشم سوم ) محدود کنید. اگر این فعالیت گشایشی ذهنی را ادامه دهید، چشم سوم خود را تحریک کرده ، آن را فعال خواهید ساخت. تمرکز یکنواخت و آرام شما روی یکشیئ، چشم سوم شما را با انرژی ساطع شونده از آن شیئ هماهنگ خواهد کرد. این انرژی به مرکز بینایی مغز شما ارسال می شود و در آنجا بعنوان یک تصویر ( یک نوار روشن از نور رنگی ) تفسیر می شود.
توصیه: هر گاه در انجام این عملکرد گشایشی ذهنی،تمرکز و تسلط کافی کسب کرده، آنرا بصورت ذهنی اجرا کنید، متوجه خواهید شد که وزنه ی خیالی پشت چشمهای شما در یک سمت آسانتر از سمت دیگر بالا کشیده میشود،که معمولاًسمت راست آسانتر است. اصولا این احساس ناشی از تفاوت بین دو نیمکره ی مغز شما است که استفاده از یکی به مراتب آسانتر از دیگری است ( نیمکره ی غالب ). اگر اینمورد برای شما ایجاد اشکال میکند، با یک فعالیت چرخشی ذهنی، در جهت چرخش عقربه های ساعت در ناحیه ی بین ابروها، چشم سوم خود را تحریک کنید. منظوراز جهت چرخش عقربه های ساعت این است که صورت خود را به عنوان صفحه ی ساعت در نظربگیرید و جهت صحیح چرخش را با آن بسنجید. برای این فعالیت چرخشی نیز از همان فرمان ذهنی عضلانی استفاده کنید که قبلاً برای باز کردن چشمهای خسته به کار می بردید. اما اکنون آنرا برای چرخش به کار ببرید، چنان که گویی با حرکت چرخشی یک مداد، این ناحیه راتحریک میکنید. بهترین روش این است که برای فعال کردن چشم سوم خودتمرین گشایشی اصلی و این تمرین چرخشی را یک در میان انجام دهید. فعالیت گشایشی ذهنی به هر حال برای هماهنگ کردن چشم سوم شما با هاله لازم است.
توجه: به یاد داشته باشید که همه ی این تمرینهای محرک انرژی، به آگاهی جسمانی موضعی خصوصاً آگاهی موضعی در سطح پوست وابسته اند. برای اینکه این تمرینها مؤثر باشند، باید احساس کنید که آنها واقعاً اتفاق می افتند.