Re: آیا باید از جن ها ترسید؟

#3049
ناشناس
غیرفعال

مطلب و بحث به جایی گفتید استاد گرامی صحبت از جن و دیو در اسلام و هیچ دین دیگری نه منع شده است و نه حرام است و در هیچ کتاب شرعی و مقدسی به اندازه قران در مورد جن و شیاطین صحبت نشده است و معرفی و شناختی که قران از اجنه و شیاطین میدهد در نوع خود بی نظیر است و چیزی که در اسلام منع شده ستایش و پرستش اون موجودات هست نه صحبت و مطالعه در مورد اونها چیزی که کمتر مردم درباره اون سوال کرده اند اینکه اگر قران کتابی است که در مورد هدایت انسان نازل شده است و مخصوص هدایت بشر است چرا در آن تا این حد زیاد در مورد موجودات ماورایی مثل جن و شیاطین و فرشته ها صحبت شده است چیزی که پاسخ بهتر و دقیق ان را انبیاء و اولیا و افرادی که چشم بصیرتشان باز است میدانند علت این مسعله این است که زندگی ما انسانها در انرژی های این موجودات به نوعی غرق است و به عبارت بهتر بدون اینکه ما انسانها خواسته باشیم و یا از این موجودات دعوتی به عمل آورده باشیم آنها خودسرانه دور و بر ما میچرخند و در زندگی ما دخالت میکنند و حتی خود را صاحب حق و حقوق میدانند و ما برای برخورد صحیح با انها و مصون ماندن از آفات و زیانهایشان مجبور به شناخت کافی از انها و خصوصیات زندگی آنها هستیم مثال واضح این مطلب رو قران در سوره جن میفرماید که همانا ما شنیدیم قرانی بس شگفت که رهبری میکند مردم را به سوی کمال و راه راست و به او ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پروردگار خود شریک نسازیم این مطلب واضح بیان میکند که حتی شخصی مانند پیامبر که نماز میخواند و قران تلاوت میکردجن در زندگی او د اخل میشود و درباره رفتار و گفتار پیامبر اظهار نظر میکند و تصمصم میگیرد پس دیگر وای به حال مردم معمولی و امثال ما که در هنگام قران خواندن و یا نماز خواندن که بسیاری از این موجودات اطراف ما را احاطه میکنند و به دلایلی مانند سرگرمی و یا گرفتن انرژی و یا حتی غارت اموال و استفاده از وسایل شخصی ما در اطراف ما تجمع میکننددر قران در سوره جن آیه یازده میفرماید م آنکه گروهی از مانیکوکارانیم و برخی از ما غیر ان و در طریقه های مختلف منظور ادیان مختلف حال اگر فردی مسلمان در حال نماز خواندنم باشد و گروهی از اجنه و یا دیوان که کافر و یا از ادیان دیگری هستند و عبادات و نماز خواندن آنها را ازار میدهد و یا کار ما باعث ایمان یکی از همکیشان اینها به دین اسلام بشود حتما در فکر انتقام از ما خواهند افتاد با وجود چنین واقعیتهایی و البته حقیقت های بسیار زیادی لازم است که در مورد این موجوات مطلب نوشت و یا به تحقیق پرداخت و به دیگران آگاهی داد البته واقعیت های حضور اجنه در زندگی ما از این هم بسیار بیشتر است که عامل بسیاری از بیماریها و اتفاقات هستند پس باید اولا افراد جامعه اطلاعاتی در مورداین مطالب بدانند تا برای دفع این مضرات بدانند چه بکنند و همینطور در بین افراد جامعه کسانی باشند که بتوانند با این موجودات شرور و ارواح خبیث که برای جامعه مشکل ساز هستند مبارزه کنند شاید به رهمین خاطر بود که در گذشته بسیاری از دانشمدان علوم تجربی نظیر ابن سینا و خواجه نصیر الدین طوسی و یا امام فخر رازی و یخ بهایی جابر ابن حیان و ابو ریحان بیرونی علاوه بر علوم تجربی اهتمام و کوشش بیساری در این زمینه کرده اند تا با این وسیله به مردم آگاهی دهند تا با مشکلات و خطرات این موجودات آشنا شوند به قول مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی که خود از اساتید مسلم علوم غریبه بود با توجه به شناخت عمیقی که در مورد این موجودات داشت یادگیری این علوم را برای افرادی که بتوانند مبارزه کنند واجب کفایی میدانست