آب و آفتاب

#3002
arsham
مشارکت کننده

اگر مطمئن شوید که انرژی و گرمای از دست رفتهء بدن را می توانید با آفتاب تامین و جبران کنید، آیا حاضر هستید که گرفتن دوش آب سرد را تجربه کنید؟!
ترکیب مناسب این دو ماهیت طبیعی و کیهانی، یعنی سرمای آب و گرما و انرژی خورشید، در وضعیت جسم و جان تعادل به وجود می آورد. اثر نیروبخش و محرک آفتاب، باعث منبسط شدن عروق و تند شدن جریان خون می شود. وقتی بخش سطحی بدن زیر آفتاب، گرم و تحریک شد، دوش آب سرد بلافاصله بعد از آن سبب می شود که عروق تنگ و منقبض شود و جریان خون زیر پوستی به سمت اندام های داخلی هدایت شود. در نتیجه در سطح بدن سرما و انقباض و در عمق، گرما و انبساط تجربه می شود.
همچنین ایجاد التهابات و هیجانات عمیق و قدرتمند تنفس، موجب دگرگونی و جابجایی کلی جریان خون و انرژی عصبی در کل سیستم فیزیکی می شود. تغییرات و انعطاف فیزیولوژیکی که کل سیستم اعصاب در اثر این سرما و گرمای طبیعی، تجربه می کند، فضای ذهن را هم متأثر می کند و می توانید پس از آن، دگرگونی و شادابی و نشاط را در افکار خود مشاهده کنید.
برای بهر ه مندی از این منبع انرژی حیاتی بی ادعا و در عین حال رایگان طبیعت، حرکت اولیه یعنی دوش آب سرد را با هر سختی و مقاومتی که شده، انجام دهید تا به مرور به یک عادت خوشایند تبدیل شود.