Re: نقش شرف الشمس

#3001
مهرداد
مشارکت کننده

ساعت شرف الشمس 93
بهترین ساعت شرف الشمس رصدی امسال روز جمعه 19 اردیبهشت ماه از اذان ظهر تا یک ساعت و هشت دقیقه بعد از اذان ظهر می باشد .
در پناه حق