ایستادن روی شانه

#2994
arsham
مشارکت کننده

http://kanoon-yoga.com/Newsletter/Tir1389/Images/asana.jpg

معنی و مفهوم:
«ساروا» (Sarva): کل، «آنگا» (anga): بدن، «آسانا» (asana): وضعیت.
به گفته سوامی شیواناندا (Swami Sivananda)، فقط انجام سه آسانای «ایستادن روی شانه»، «ایستادن روی سر» و «خم به جلو در حالت نشسته» بدن را در سلامتی کامل نگه می دارد.
نحوه انجام آسانا:
به پشت دراز بکشید، پاها را کنار هم و کف دست ها را کنار بدن روی زمین قرار دهید. دم بگیرید و هر دو پا را صاف بالا بیاورید. با فشار کف دست ها به زمین، لگن خاصره را از روی زمین بلند کنید و پاها را به طرف بالا بکشید. با بازدم بازوها را خم کنید و کف دست ها را به پشت بدن، نزدیک به شانه ها بگیرید، طوری که شست دست ها به طرف جلوی بدن و دیگر انگشتان به سمت پشت قرار گیرد. ستون فقرات را صاف کنید و پشت و پاها را به سمت بالا بکشید تا جایی که پاها در وضعیت عمود قرار بگیرند. توجه کنید که هرگز ناگهان به این حرکت نروید.
چانه را به گودی گلو بفشارید و در این وضعیت، به آرامی و عمیق نفس بکشید. به تدریج، سعی کنید آرنج ها را به هم نزدیک تر کنید و دست ها را بیشتر به طرف شانه ها بکشید. در حالی که پشت را صاف و استوار می کنید، پاها را رها نگه دارید. حداقل 30 ثانیه در این وضعیت توقف کنید، به مرور می توانید این زمان را به 3 دقیقه برسانید.
برای برگشت از این حالت، پاها را تا زاویه 45 درجه به سمت سر، پایین بیاورید، کف دست ها را روی زمین بگذارید و به آرامی، مهره به مهره پشت را روی زمین برگردانید. سپس با بازدم، آهسته پاها را روی زمین رها کنید.
ابتدا ممکن است در این حرکت، کمی احساس انقباض کنید ولی به زودی برطرف خواهد شد.
فواید آسانا:
– کل بدن را تقویت و احیا می کند.
– کشش مناسبی به پشت گردن و ستون مهره ها می دهد.
– به علت فشاری که چانه به حفره گلو وارد می کند، غده تیروئید و پاراتیروئید تحریک می شود.
– به دلیل محدود شدن حجم قسمت بالای شش، تنفس شکمی تقویت می شود.
– سوخت و ساز (متابولیسم) و حرارت بدن را تنظیم می کند.
– ضربان قلب را کنترل می کند.