Re: بازی زندگی

#2989
arsham
مشارکت کننده

با سلام درود خدمت شما دوست گرامي
مقايسه ! بله مقايسه ، اين است مشكل جدي شما . سعي كنيد خودتان را با اطرافيانتان مقايسه نكنيد ، چرا كه هر كسي شرايط و وضعيت خاص خودش را دارد .
در عوض خودتان را با خوتان مقايسه كنيد . با برنامه هايتان ، با اينكه چقدر مي توانيد بر ذهن خود مسلط باشيد ؟ با اينكه چقدر توانسته ايد در اجراي برنامه هاي آينده خود موفق باشيد ؟ چه تواناييهايي داريد ؟ و چه تواناييهايي بايد كسب كنيد ؟ چه ضعفهايي داريد ؟ و چگونه نقاط قوت خود را تقويت كنيد ؟ چه هدفي داريد ؟ و تا هدفتان چقدر فاصله داريد ؟ و آيا مقدار مسير طي شده را درست پيموده ايد يا از مسير دورتر شده ايد ؟ پيشنهاد ميكنم به اين سوالات فكر كنيد تا بتوانيد تصميم درست و برنامه كاملي براي خود انتخاب كنيد . متاسفانه مقايسه اشتباهي است كه اكثر افراد جامعه به آن مبتلا هستند . چرا كه با اين مقايسه هويت و آرامش خود را گم مي كنند . براي مثال شما خود را با Xمقايسه ميكنيد و X خودش را با Yو … و به اين ترتيب ادم ها بسان فردي تنها در بيابان مي شوند كه راه بجايي ندارند و زندگي بي هدف و پر از استرسي را دنبال مي كنند .
بهر حال بايد به شما تبريك گفت ، چرا كه نيمي از راه را با جدي نگرفتن پيموده ايد و نيمي ديگر، در باور داشتن خودتان مي باشد .شاد و پيروز باشيد