Re: بازی زندگی

#2988
ahmad kashi
کاربر

استاد سلام حقیر همیشه جدی بازی میکنم و نهایتا بازی را جدی نمیگیرم اما همیشه ضربه میخورم با اینکه همیشه نتیجه کارهایم عالی است اما در مقایسه با بقیه نتیجه امتیاز کمتری می اورم .راهنمایی کنید لطفا