Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2983
js0ner
کاربر

با سلام

دوست عزیز. ببخشید; سوء تفاهم و سوء برداشت شد! چون بنده درباره ی شما قضاوتی نکردم بلکه این یه نظر کلی در مورد موضوع تناسخ بود که از تحقیق و بخش کوچکی هم از روی تجربه اشاره کردم. والا بنده نه استاد عرفانم و نه درعرفانم یعنی اون چیزی که از خودم توقع دارم که باشم. خودمو بشناسم خیلیه! منکر این نیستم که همانطور که گفتین در جهان عده ای تجربه ای در قالب کالبد دیگری داشتند اما همانطوری که گفتم "این واقعا تناسخ نیست" چون در واقع کالبد دیگه ای وجود نداره بلکه این یکی از توانایی های روحیه دیگه ایه که هنوز ناشناخته است! بازهم ببخشید… ایشالا ما هم به درک واقعی از خودو خدا برسیم