Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2979
fatemeh zamani
کاربر

دوستان محترم طبق آیات قرآن قابل توجه عزیزان من هیچی از هیچی نمیفهمم اما تو اون آیات نوشته بود

ما روز را در شب

شب را در روز قرار دادیم و …

به نظر من با توجه به اینکه جهانهای تو در تو و موازی ثابت شده است از لحاظ علمی و حتی کارشناسان آمریکایی علوم جغرافیایی و فیزیک را از روی قرآن استخراج کردند

همین جهانها می تواند منظور تناسخ باشد
ما انسانها فقط دنبال کلماتی می گردیم که چیزی را تفسیر کنیم

پس به تمامی عزیزان توصیه می کنم بدلیل اینکه هرکس در دنیای یافته ها، دیده ها و شنیده های خویش زیست میکند در حالیکه اگر بگردید هر لحظه یافته ها و چیزهای متفاوتی به دانسته ها افزوده و یا تغییر میکند پس هیچ چیزی قابل رد شدن نیست
همه چیز ممکن است وجود داشته باشد اما شما قدرت درک و دانش آن را نداشته باشید
این جهان، جهان تغییره و این جهان آنقدر بزرگ هست که خیلی چیزها هنوز کشف نشده مانده باشد و خیلی از نوشته های قرآن ما با رمز و درک است که قدرت درک آنها به هرکس داده نمی شود و هرکس که درکش کند به معنای کلمه باطنش نور میشود پس فقط معنای ظاهری نیست معنای باطنی و درک حقیقی می باشد.
می بوسمتون دوستون دارم