Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2969
arsham
مشارکت کننده

دوست گرامی
عشق تابع هیچ منطقی نیست . عشق چیزیست که در درون ما به ودیعه گذاشته شده است . مشکل کار از اینجاست که شما برای نتیجه خوبی یا بدی دنبال منطق روانشناسی آن می گردید . قوانین انسان در مقابل قوانین خداوند ناقص و ضعیف است . پس مقایسه نتیجه بخشش با عقل و منطق ناقص انسانی کار درستی نیست . هیچ انسانی یک شبه ره صد ساله را نمی تواند بپیماید . پیامبر بزگوار ما با توجه به برگزیده شدن باز هم 40 شبانه روز در غار حرا خلوت گزیدند . این مثال برای این است که بدانید با یک بخشش احساس سرخوشی و بزرگی به هیچ کسی دست نمی دهد . و این احساس رهایی بمرور زمان و اصلاح و رشد درونی همراه خواهد بود . وقتی در جامعه کنونی ما وقتی آموزشها از کودکی دچار اشکال می باشد ، نباید انتظار معجزه با یک مدیتیشن و یا کار نیک رو داشت . وقتی بیماری شما مزمن گردید با یک قرص و یک شبه درمان نخواهد شد بلکه باید یک دوره درمان را برای بهبودی پشت سر بگذرانید .
پیروز باشید