Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2967
arsham
مشارکت کننده

بسیار خرسندم که پیرامون این مسائل موشکافانه و با تعمق سوال مطرح می گردد . امیدوارم با ادامه این سوالات در بیشتر شدن آگاهی یکدیگر کمک شایانی بنماییم .
اما پاسخ شما دوست گرامی در خصوص بخشش :
ابتدا چرا باید بخشید : جواب شما را ااینگونه پاسخ میدهم که حس بخشیدن را در درون خود دنبال کنید . ببینید زمانهایی که می بخشید چه اتفاقی در درون شما می افتد ! چه حسی بعد از بخشش درون شما را فرا می گیرد ! این حس چقدر پایدار است ! و این حس چه نتایجی را در شما بدنبال خواهد داشت ؟ بخشیدن تنها در ابزار و وسایل مادی نیست . بلکه حتی لبخندی از سوی شما به دیگری نیز نوعی بخشش است . بنظر شما بارش باران نوعی بخشش از سوی کائنات نیست ؟ و …
دوم در صورت نبخشیدن چه اتفاقی می افتد ؟ فکر میکنم پاسخ این سوال بقدر روشن است که نیازی به کنکاش نیست . تنها انسانهای مغرور و متکبر از بخشش دوری می کنند . چرا که تصور می کنند در صورت بخشش به همنوعان خود در هر ضمینه ای ، کاری اضافه و بی فایده انجام داده اند . کبر و غرور باعت تیرگی درون می گردد و انسان را از تفکر و تصمیم درست دور می کند .
توصیه من به شاگردان در کلاسهای یوگا مطرح کردن سوال و یافتن پاسخ های درست در مورد مسائل بظاهر ساده می باشد . انسان ذاتا" بسمت نیکی و خوبی گرایش دارد ولی متاسفانه در اثر تربیت نادرست در خانواده و تاثیر گرفتن از جامعه از نیکی ها فاصله می گیرد ، طوری که رفتار خودخواهانه و نادرست را امری طبیعی و عادی می پندارد و این مسئله باعث دور شدن از خود حقیقی و شناخت خود می گردد .
پیروز باشید