Re: بخشیدن با قلب نه با تصمیم

#2965
arshia
مدیر

این شما هستید که به اشیاء و چیزهایی که مالک موقت اونها هستید ارزش میدهید . پس این شمایید که با ارزشید و با بخشش اونها به افراد دیگه باعت گسترش این ارزش ها خواهید شد . پس نباید نگران از دست دادن چیزهایی که دوست دارید باشید . عصاره وجودی شما از عشق تشکیل شده . پس با از دست دادن مادیات شما نگران نباشید . چون چیزی رو از دست نمیدید . بلکه با بخشش در هر موردی کاملتر خواهید شد .
شاد و پیروز باشید