نسترن وحشی و رز باکارا

#2945
arsham
مشارکت کننده

با هیچ یک از صفات و رفتار پایه ای خود که در دوران طفولیت و کودکی در نهاد شما ثبت شده عناد نداشته باشید، حتی اگر برخی از آنها مشکلات و موانع اساسی در ارتباط های فردی و اجتماعی ایجاد می کنند. آنها در زمینی از وجود شما ریشه گرفته اند که در آنجا انرژی بی کرانی موجود است. تنها تغییری که در ذهن شما اتفاق می افتد، یک تغییر نگرش و دیدگاه است.
فراموش نکنید که متخصصین پرورش گل و میوه، همیشه گل یا میوه دلخواه و از نژاد خوب را روی یک پایه وحشی به ظاهر غیرقابل استفاده پیوند می زنند. مثلاً رز باکارا را روی نسترن وحشی پیوند می زنند. رز باکارا که یک نژاد تربیت شده است، دارای رنگ و زیبایی و عطر فوق العاده ای است ولی فاقد مقاومت و انرژی بنیادی و غریزی است، از این رو بی دوام و صدمه پذیر است. در عوض نسترن وحشی اگر به خودی خود در یک بوستان باشد فاقد زیبایی و فایده است و به دلیل رشد بیش از حد شاخ و برگ و ریشه اش، مانع رشد گیاهان دیگر می شود و فضای هوا و زمین را برای آنها تنگ می کند، ولی پایه و بستر غیرقابل تصوری برای حفظ و نگاهداری و پرورش رز بی دفاع و بی ریشه ولی جذاب و همه‌پسند باکارا است.