Re: بـــــــــــــرون فــــــــکـــــــــنــــــــــی

#2929
saeed
مشارکت کننده

دوست عزیز شما به مرحله ای از پیشرفت نرسیدید که بتونید مرگ اختیاری داشته باشید….
کی گفته در هنگام برونفکنی روح جدا میشه و انسان میمیره؟بهتره کمی مطالعاتتون را بیشتر کنید.