بـــــــــــــرون فــــــــکـــــــــنــــــــــی

#2923
arshia
مدیر

برای برون فکنی کالبد اختری بايد يکسری عملياتهای مختلفی را انجام داد. برای اين کار روشهای مختلفی وجود دارد. که من در اينجا به يکی از آنها اشاره ميکنم.
۱- آرام روی زمين يا تخت دراز بکشيد.
۲- ريلکس کامل انجام دهيد. هرچيزی که باعث عدم تمرکز شما ميشود را دور کنيد. مثلا فرو رفتن در تخت موزيک يا بدجور بودن لباس زير بدن يا گير کردن شست پا زير پتو يا ملافه و …
۳- آرام چشمانتان را ببنديد.
۴- احساس سبکی کنيد و اين احساس آنقدر قوت ميگيرد که شما احساس ميکنيد که ميخواهيد پرواز کنيد. اگر در بدست آوردن اين احساس مشکل داريد ميتوانيد خودتان را در يک تانک آب در نظر بگيريد که شما روی آب خوابيده ايد و اين تانک آرام آرام با آب پر ميشود و شما آرام آرام بسمت دريچه نورانی که بالای تانک وجود دارد بالا ميرويد. يا احساس کنيد که سوار يک تاب شده ايد و اين تاب با حرکت عقب و جلو آرام آرام شما را به سمت بالا حرکت ميدهد.
۵- شايد در هنگام برون فکنی صداهايی مانند جرق و فرق مثل شکستن تخمه يا چوب يا … بشنويد نگران نباشيد اين صدای جدا شدن شماست.
۶- آرام آرام از جسمتان خارج ميشويد و شما ميتوانيد بصورت خيلی محو سقف اتاقتان را ببنيد آرام آرام اين تصوير شفاف ميشود. اصلا نترسيد.هر ترس باعث ميشود که عضلات شما منقبض شده و کار برونفکنی به مشکل بر ميخورد.
۷- احساس ميکنيد که ۱ متری از سطح بدن بالا آمده ايد. آرام روی بدن خود بنشينيد. و به اطراف نگاه کنيد. سعی نکنيد بار اول به بدن جسمانی خود نگاه کنيد. در بيشتر مواقع اين عمل اضطراب آور است.
۸- بعد از اينکه کاملا به محيط اطراف نگاه کرديد ميتوانيد آرام بلند شويد و در فضای اتاق را برويد.
۹- در تمرينات اوليه هيچگاه بسرعت از محيط خانه دور نشويد. برای مثال بار اول تا ۱ متری بدن فاصله بگيريد. با دوم تا ۲ متری و …
۱۰ – هرگاه خواستيد به جسمتان برگرديد فقط بخواهيد که برگرديد دوباره به جسمتان منتقل ميشويد.در بعضی موارد ديده شده که هنگام برگشت شخص دارای تپش قلب – سيخ شدن موهای بدن وعرق روی بدن ميباشد. اينها مشکلی نيست با تکرار اين عمل اين موارد خودبخود برطرف ميشود.هميشه ياد خدا و قدرت بيکران او را در مبارزه عليه شر را فراموش نکرده و هميشه به قدرت بيکران او اعتماد داشته باشيد.( با تشکر از اقا عادل بخاطر ارسال این مطلب )