راز پایداری

#2912
arsham
مشارکت کننده

برخی زیست شناسان می گویند: در دوره ای که دایناسورها می زیستند، ناگهان در شرایط اقلیمی سیاره زمین تغییرات فیزیکی عظیمی رخ داد. تمام موجودات خودشان را با شرایط آب و هوایی جدید تطبیق دادند ولی در میان آنها، این فرمانروایان غول پیکر زمین نتوانستند تغییرات فیزیکی محیط را بپذیرند و به همین دلیل نسل آنها منقرض شد.
در میان گونه های جانوری، حشرات از همه انعطاف پذیرتر هستند چون می توانند خودشان را با هر آب و هوا و شرایط بیرونی وفق دهند. قدرت انعطاف آنها تا حدی زیاد است که نسل های جدید حشرات توانسته اند در مقابل پیشرفته‌ترین داروهای کشنده ی ساخته ی دست بشر، مقاومت کنند. از این رو نسل آنها در تمام نقاط زمین، روز به روز در حال افزایش است. قدرت حشرات از دایناسورهای منقرض شده بیشتر نیست ولی چون به موازات طبیعت پیش رفتند، توانستند خود را با نیروی طبیعت هم فاز و یکی کنند. ولی آن فرمانروایان قدرتمند چون حرکتشان با طبیعت هم سو نبود محکوم به فنا شدند.
چشم خود را کاملاً باز کنید و حساسیت گیرنده های خود را همانند حشرات افزایش دهید! حال ببینید چه بخش هایی از زندگی فردی و اجتماعی تان را می توانید در جهت رشد، تغییر دهید. تمام توان معنوی و مادی خود را در به ثمر رساندن این تغییر به کار برید. سپس ببینید در حال حاضر و با توجه به امکانات کنونی شما، چه بخش هایی از خودتان و دیگران، تغییرناپذیر است و تلاش برای ایجاد تغییر، فقط به افزایش توقع و در نهایت انقراض هویت می انجامد.
در این جایگاه، همه نیروی خود را برای تطبیق با شرایط، بسیج کنید. چون این بار لازم است که تمام قوای خود را تبدیل به انعطاف و نرمشی خارق العاده نمایید تا بتوانید تغییرات آب و هوایی زندگی را بپذیرید. زیرا؛

" طبیعت در انتظار است . . . "