بهوجانگ آسانا

#2800
arsham
مشارکت کنندهhttp://kanoon-yoga.com/Newsletter/Aban88/Images/Shavasana.jpg


معنی و مفهوم آسانا: "بهوجانگ" یعنی مار کبری. وقتی این آسانا به درستی انجام شود نمایانگر قدرت و افراشتگی مار قبل از حمله است. این آسانا عمدتا روی محور طولی بدن یا ستون مهره ها کار می کند و موجب هماهنگی در سه لایه وجود (بدن فیزیکی – روان – روح) می شود. تاثیر این حالت در بدن فیزیکی با ثابت بودن پاها و کمر، در لایه روانی با حرکت و انعطاف بالا تنه و گردن و در لایه روحی با حرکت مستقیم انرژی از مبدا و ریشه ستون فقرات به سمت مراکز بالاتر واقع در مغز، نمایان می شود.
انجام آسانا:
روی شکم بخوابید. پیشانی روی زمین، پاها و انگشتان پا کشیده به سمت عقب و در حین محکم نگاه داشتن زانو ها، کف دست ها را زیر شانه ها روی زمین بگذارید.
در حال دم، بالا تنه را با حداقل فشار روی دست ها به سمت جلو و بالا بکشید و سرتان را تا حد توان بالا آورید سپس با انقباض عضلات پشت، شانه ها و بالاتنه را به سمت عقب بکشید تا فقط استخوان شرم گاهی، پاها و کف دست ها در تماس با زمین باقی بمانند. با بازدم به وضعیت اول باز گردید.
در حین ماندن در این حالت، تنفس می تواند بطور طبیعی جاری باشد و یا توأم با حبس دم در زمانی خیلی کوتاه انجام پذیرد. در این حالت نگاه، ثابت و متمرکز بین دو ابروست.

موارد منع: در بیماری های شدید گوارشی، فتق و یا بیماری های روده با مشورت مربی انجام شود. کسانی که کمر حساسی دارند پاها را از هم فاصله دهند و در حین انجام حرکت، عضلات لگن و پاها را کاملا منقبض کنند.

فواید آسانا:
بهوجانگ آسانا یکی از حرکات اصلی یوگاست که بر تقویت عضلات پشت و اصلاح ساختار ستون فقرات تأثیر دارد. این آسانا کل سیستم اعصاب و سلامتی ستون فقرات را عمیقا بهبود می بخشد.
1- ستون مهره ها تقویت شده و با لغزش تدریجی مهره ها روی یکدیگر از ناحیه گردن تا کمر، نرم و منعطف می شود. در نتیجه مقادیر زیاد خون به استخوان های پشت و سیستم سمپاتیک فرستاده می شود. 2
2 – قسمت جلوی بالا تنه کشیده شده و قفسه سینه انبساط پیدا می کند که بازتاب این عمل در پایین کمر آشکار می شود. عملکرد کلیه ها تهییج شده و ظرفیت اندام های تنفسی بالا می رود.
3- فشاری که به اندام های داخل شکم وارد می شود، سبب ایجاد ماساژی کامل به اندام های درونی شده و در نتیجه عمل گوارش بهتر انجام می شود. 4- انجام مرتب این تمرین، عضلات پشت و پاها را تقویت می کند و از خمیده شدن ستون فقرات جلوگیری می کند.
5- موجب اصلاح دیسک کمر و برطرف شدن دردهای پشت می شود. همچنین سبب انعطاف پذیری و سلامت مهره ها می شود و به اعصاب بین مهره ها خون رسانی می کند، در نتیجه تقویت این اعصاب، انتقال پیام از مغز به بدن و برعکس بهتر صورت می گیرد.
6- در خانم ها کارکرد تخمدان ها و رحم را تنظیم می کند و التیام بخش ناراحتی های زنانگی و قاعدگی است.
7- بطور کلی موجب تنظیم اشتها، تحریک و بهبود بخشیدن به کارکرد غده تیروئید، برطرف کردن یبوست، تقویت اندام های شکمی، ماساژ غده آدرنال در بالای کلیه ها و افزایش ترشح کورتیزون می شود.

نکته: این آسانا اگر با وضعیت های خم به جلو تمرین شود، بسیار سودمند است.
گاهی برای تأمین سلامت عمومی و بهبود ناحیه کمر، این اسانا با وضعیت ملخ و یا کمان انجام می شود.

تأثیر آسانا در سطح انرژی :
در بهوجانگ آسانا، انرژی در مرکز مانی پورا (Manipura Chakra) متمرکز می شود و وقتی این مرکز فعال شود، انرژی به سمت مرکز گلو (Vishudhi Chakra) جاری می شود. اگر ستون فقرات بطور کامل خم شود، در حال دم انرژی به سمت بالا حرکت کرده و آگاهی در ناحیه گردن متمرکز می شود، در حبس دم آگاهی در راستای ستون فقرات هدایت می شود و زمان بازدم آگاهی به پایین ستون فقرات نزدیک کلیه ها حرکت می کند. بنا براین انرژی بطور یکسان بین سه ناحیه ستون فقرات پخش می شود.
در حرکت کامل، با انجام مولاباندها و حبس هوا، انرژی در ناحیه استخوان خاجی جمع می شود. البته این موارد در مراحل پپیشرفته تمرین و تحت نظر استاد قابل اجراست.