هنری به نام " توجه "

#2798
arsham
مشارکت کننده

توجه کردن تحولی در جریان عبور انرژی عصبی و پرانا در سیستم عصبی و حواس است، در حالی که "تمرکز کردن " جمع آوری و مرکزیت دادن به افکار و اندیشه ها است.
فن توجه را حیوانات شکارچی مانند مار، گرگ، گروه گربه سانان و … با مهارت به کار می برند، همچنین کودکان به شکل خود بخودی در استفاده از آن، مهارت ذاتی دارند و در بازی ها و تمامی رفتار آنها به وضوح دیده می شود.
توجه بسیار اولیه، پایه ای تر و در نتیجه اصلی تر از تمرکز فکر است. در حقیقت " تمرکز فکر " زیر مجموعه توجه است. کسانی که شیوه توجه را از طریق تمرین های بکر و واقعی فرا گرفته اند، به سهولت می توانند هر هنگام که نیاز داشته باشند افکار و جریان اندیشه خود را بر موضوع مورد نظرشان تمرکز دهند. ریشه تمرکز فکر و تمامی کفایت های ذهنی در دقت و توجه است. در این فضای بنیادی، گفتگوهای غیر ارادی درون، بدون هیچ گونه تلاش و خود بخود متوقف می شود و به جای آن هشیاری و مرکزیت قوای روانی، جایگزین می شود.
ابزار کارآمد توجه هزاران سال است که در اختیار بشر قرار گرفته و انسان های موثر و نوابغ، زیرکانه و هنرمندانه آن را به کار می گیرند.
شیوه توجه کردن را از دو طریق می توانید آموزش بگیرید:
– افزایش قدرت و تأثیر توجه، با برقراری پیوند آگاهانه با امور معمولی و روزمره زندگی مانند کار، ورزش، خوردن و نوشیدن و …
– همجواری و ارتباط برقرار کردن با اساتید بزرگ و بی ادعای این فن؛ کودکان و حیوانات شکارچی!

سعی کنید هر وقت با یک کودک سالم و پر انرژی یا یک گربه یا حیوانات دیگر همجوار هستید، با دیدی عمیق و کنجکاو به تمام احوال خودبخودی آنها که در تیزی نگاه، زاویه سر و گردن، فرم عضلات بدن و خطوط صورت آنها وجود دارد، توجه کنید و با دقت و ظرافت نگاه خود، هنر توجه واقعی را از آنان بیاموزید.