Re: برونفکنی بروش ساده

#2770
HANIYEH
مشارکت کننده

کد موکل چیه میشه در این باره بیشتر توضیح بدین