Re: برونفکنی بروش ساده

#2765

سلام به همه دوستان

جسارت نباشه ولی من از بسیاری از اساتید بزرگ شنیدم که برون فکنی فقط و فقط با حظور استاد باید انجام باشه دلیلش هم خالی کردن جسم و رها کردنش بدون امنیت و مراقب و ….و این به خودی خود راه رو برای اجنه باز میزاره که به بدن انسان وارد شن به راحتی تمام.

کسانی هم که شک دارن که اجنه بتونن به بدن انسان وارد شن

نمونه بارزش خود بنده که 6ماه طول کشید با خواندن بقره و الرقیه این موجود کثیف رو انداختم بیرون و در حین خواندن الرقیه بدنم میلرزید و داغ میشد خب قطعا این موجود تحمل میکنه ولی در برابر ایات خدا تحملش حد خاصی داره که نسبت به قدرتش مشخص هست…..