خروج روح با روش طناب

#2759
arshia
مدیر

تمام روشهای خروج موثرند فقط هر کسی برای روش خاصی جواب میدهد و چیزی که در همه روشها یکسان و مهم است این است که هرروشی هرچقدر هم نو و خلاق باشد باز هم چیزی را می طلبد و آن آمادگی شماست. آمادگی فکری تدریجا حاصل میشود ولی آمادگی جسمی موضوعی است بیشتر دارای اهمیت می باشد اولین راه در اکثر علوم روحی « ریلاکس کردن » یا قرار دادن جسم در حالت رهایی و شل نمودن است که یکی از رازهای موفق شدن در هر روشی میباشد که با تمرینات مستمر قابل دسترسی است ، تمرکز فکر هم نیاز دیگری است ، و آن هم تدریجا به درجه بالاتری ترقی خواهد کرد بدون اینکه حتی آن را احساس کنید.
تمرکز فکر در حالت بالا که حالت رهایی کامل بدن میباشد به راحتی قابل تقویت است. برای شروع یک مکان تاریک یا نیمه تاریک انتخاب کنید و مطمئن شوید که مکان کاملا ساکتی است و عوامل خارجی مثل تلفن و دیگر عوامل مزاحمتان نخواهد شد . به وضعیت خوابیده قرار بگیرید بطوریکه سرتان به سمت شمال و پاهایتان به سمت جنوب باشد. لباستان کاملا راحت باشد. اکنون برای قرار گرفتن در وضعیت رهایی کامل بدن و سنگینی مراحل زیر را اجرا کنید :
چشمانتان را ببندید. اکنون تک تک قسمتهای بدنتان را منقبض کنید و پس از ۱۰ شمارش آنها را رها کنید. ابتدا پاها بعد دستها، شکم، چشمها، و سر و گردن. برای قسمت آخر میتوانید سرتان را به ارتفاعی کمی از زمین نگهدارید و پس از ده شماره آن را رها کنید پس از انجام مرحله اول ۲۰ نفس عمیق و راحت بکشید و سعی کنید بدنتان را بیشتر از قبل در حالت آرامش و رهایی قرار دهید. به تنفستان فکر کنید. سعی کنید بدنتان شل و سنگین شود. بعد از آن خیلی عادی نفس بکشید همانطور که درحالت خوابیده هستید و چشمانتان بسته است تصور کنید که یک طناب از سقف آویزان است و سر طناب در نزدیکی شما است. حالا اینطور تصور کنید که طناب را گرفته اید وهمانطور که به حالت خوابیده هستید بالا و بالاتر میروید. نیازی نیست حتما طناب را ببینید. با تمام وجود احساس کنید که طناب را با دستهای خیالی خود گرفته اید و از آن بالا و بالاتر می آیید. نکته مهمی که در این روش وجود دارد اینست که شما باید خودتان باشید. یعنی در حالیکه که از طناب بالا و بالاتر میروید نظاره گر نباشید بلکه به طور خود آگاه خودتان باشید که در حال بالا رفتن از طناب است. در واقع این کالبد اختری شماست که از طناب بالا می رود و تا میتوانید از این طناب خیالی بالا و بالاتر بروید و تا میتوانید از جسمتان دور شوید. در صورتی که جسمتان کاملا آماده باشد میتوانید حتی در اولین بار برونفکنی کالبداختری را تجربه کنید. سعی کنید هر روز یکبار این تمرین را انجام دهید تا به ذهن و جسمتان تمرین دهید و آنها را آماده و آماده تر کنید .