خرد درون

#2754
arsham
مشارکت کننده

اگر نمی توانید تصمیم بگیرید, یا هنوز نتوانسته اید راهکار موثری برای موضوعی که به آن خیلی می اندیشید , پیدا کنید و شدت تردید و دودلی واقعا شما را متوقف و فلج کرده , مناسب ترین شیوه برای ارتباط با خرد درون این است که موقتا" موضوع اصلی را فراموش کنید و حواس و انرژی خود را به سرعت به انجام کارهای جاری و روزمرﮤ خود معطوف کنید و آنها را مرحله به مرحله انجام دهید .

ممکن است در این حین چند کار عقب افتاده بسیار بی ربط با موضوع را ببینید , اگر چنین حالتی پیش آمد برای این کارها یک برنامه قاطع و پر انرژی بریزید . مشاهده خواهید کرد که با انجام هر یک از آنها ذهن شما باز تر و سبک تر می شود . پس از انجام هر گروه از کارها که ممکن ست به سادگی شستشوی لباس ها , مرتب کردن میز کار , تعمیر ماشین لباسشویی یا اتومبیل و ملاقات های ضروری باشد , بدون اتلاف وقت به گروهی دیگر بپردازید .

ناگهان معجزه را خواهید دید . می بینید که آن تصمیم طلسم شده خود بخود به نقطه بلوغ می رسد و انتخاب انجام می شود یا بهترین راه حل آشکار می شود زیرا امواج خرد درون فقط در فضای ذهن خالی ، تمیز و بی تعلق به گذشته و آینده به سطح و بیرون می آیند .