Re: ذکر شخصی

#2696
مهرداد
مشارکت کننده

سلام
هر نام خداوند فرشته موکلی داره که با تکرار اون نام ، اون فرشته موکل شما رو در جهت نیکی و دفع بدی کمک میکنه . با خوندن ذکر بحد نصاب خودش شما قادر خواهید بود که اون فرشته رو ببینید . ولی دیدن چاره کار نیست . باید یاد بگیریم درست باشیم و درست گام برداریم .