Re: ارتباط با همزاد

#2549
رضا رضوی
کاربر

البته نظری دیگری هم هست مبنی بر اینکه :

تسخیر همزاد یعنی کنترل و تسلط بر کالبد اثیری خودمان

همانطوری که ما با ورزش کردن میتوانیم بدن خود را تسخیر کرده و تا حد زیادی از ان کار بکشیم
روشهای مختلفی وجود دارد که میتوان با استفاده از انها کالبد و بدن نیمه مادی یا اثیری خودمان را مسخر خود نمائیم
و با ان به تمامی کارهائی که شما اشاره کردید دسترسی داشته باشیم
که خیلی بیشتر از انی هستند که شما اشاره کردید
از جمله سایر موارد میتوان به :
راه رفتن با بدن جسمانی روی آب، روی هوا،
تزریق آب حیات در کالبد جسمانی،
طی الارض و غیره همگی توسط همزاد یا کالبد اثیری و یا بدن نیمه مادی انجام میشوند
و مسخر کردن یا کنترل بدن نیمه مادی باعث کنتر و مسخر کردن بدن مادی نیز میشود.

بدن نیمه مادی و یا همزاد ما نوعی جن هم محسوب میشود
زیرا جن به معنی چیزی که دیدنی نیست است و از جمله انواع جن ها،
همین بدن نیمه مادی خودمان نیز نوعی جن محسوب میشود.
در مورد قسم خوردن و یا پیمان بستن با همزاد نیز در اصل نوعی انرژی دادن جهت کنترل و مسخر کردن آن میباشد.

کتابی که میفرمائید را بنده دارم و خوانده ام و مطالب اون صرفا نظرات نویسنده کتاب است و وحی منزل نیست.
همان طوریکه سایر نویسندگان نیز نظر خود را نوشته اند.
و تجربه بنده و نتیجه خواندن کتابهای مختلف برایم ثابت نموده که
در برون فکنی همزاد یا بدن نیمه مادی و اثیری ما از بدن خارج میشود.

به جای اینکه زحمت بکشید و کتاب را تایپ کنید
پیشنهاد میکنم مطالبی از اینترنت که به زبان انگلیسی هست مطالعه و گرد آوری و به زبان فارسی در اینجا قرار دهید
تا با گرد آوری نظرات ، به یک نتیجه گیری جامع درباره همزاد برسیم.

در اصل ما شاید بیش از هفت بدن داریم
که خودمان یعنی روح حقیقی و یا آگاهی خالص درون هر کالبد میتواند قرار گرفته و آن را مسخر خود نماید
همان طوری که اکنون کالبد مادی و جسمانی ما را مسخر خود نموده است.

و اما در مورد خبر آوردن از آینده و گذشته
این مورد را بدن نیمه مادی محدودیت دارد
و اگر بخواهیم در حد خیلی گسترده تر از گذشته و آینده خبر بگیریم
باید با بدن احساسی که لطیف تر از همزاد و لطیف تر از بدن اثیری و نیمه مادی است
به طبقه سوم خلقت که محل قرار گیری عرصه قیامت و کتاب مبین که کتابی است که
نامه اعمال کل خلقت و گذشته و اینده احتمالی جهان در آن نگهداری میشود است مراجعه
کنیم تا بتوانیم از گذشته و آینده خبر بگیریم
در این باره در فیزیک شاخه جدیدی وجود دارد به نام نظریه اطلاعات که درباره اطلاعات حال و گذشته و آینده جهان و
خبر میدهد و نظر میدهد.

و بحثی اثبات شده در فیزیک مدرن است که بسیار نو پا بوده و در حال گسترش است.

در ادیان نیز درباره عرصه قیامت و نامه اعمال و گذشته و آینده توضیحاتی گفته شده است که شباهت بسیار زیادی به نظریه
اطلاعات در فیزیک مدرن دارد.
و افرادی که تجربه دارند اظهار نموده اند که بعد از اینکه ما بدن جسمانی خود را میراندیم (به صورت مرگ طبیعی و یا مرگ موقتی مانند خواب و یا برون فکنی)
وارد بدن نیمه مادی میشویم که اگر بتوانیم ان را نیز بمیرانیم (برون فکنی از کالبد نیمه مادی به عالم بالاتر از اثیری)
میتوانیم وارد عالم سوم که بالاتر از جهان اثیری و نیمه مادی است برسیم و در آنجا میتوانیم به کتاب مبینی که در قران یاد شده
و در ادیان تبتی به نام پرونده های آکاشیک نام برده شده است مراجعه نموده و درباره هر چیزی از ان کتاب بزرگ خبر بگیریم
لازم به ذکر است که این کتاب به حدی بزرگ است که کل کهکشانها و کل تاریخ گذشته و آینده کهکشانها و کره زمین و منظومه شمسی و غیره
در گوشه بسیار ناچیزی از این کتابخانه جای گرفته اند.

و البته این مطالب نتیجه تجربیات و اطلاعات کم بنده است و ممکن است حقیقت چیز دیگری باشد.
و نظر بنده قطعی و حتمی نیست و یک نظر شخصی است.
و مطالعه بیشتر شما میتواند حقیقت را روشنتر نماید.