Re: ارتباط با همزاد

#2335
vosough-parisa
کاربر

سلام من پریسا هستم متولد۱۳۷۵ نام مادرم عصمت،من از چند ماهه هر هفتع چند بار دچار فلج خواب میشم مخصوصا بعد از ظهر ها و هر دفعه احساس میکنم کسی دست های منو گرفته و با گردنم بازی میکنه!چند سال پیش هم در حالت خواب که دچار این حالت شدم موجودیو دیدم که روم دراز کشید! دوسال پیش هنگام درس خوندن سایه سیاهیو دیدم که با سرعت از روبروم عبور کرد و همچنین تو بچگیم دوبار صدایی رو شنیدم که خواهرم سعیده رو خطاب قرار میداد مقلا یک بار گفت سعیدع چرا انقدر تند نماز میخونی و من هم به خواهرم گفتم و متوجه شدم سریع نمازشو میخونده!
من از بچگی خیلی دختر ترسویی بودم و خواب های اشفته خیلی میبینم طوریکه الان هم شب ها با لامپ روشن میخابم!بنظرتون اینها همه توهمه و واقعیت نداره؟