Re: ارتباط با همزاد

#2327
مهرداد
مشارکت کننده

سلام pariiisa
خوندن 4 قل و ایه الکرسی در روز و قبل از خواب باعث دوری اون موجود میشه .
در پناه حق