Re: ارتباط با همزاد

#2313
shanal
کاربر

وای استاد جدی مکان زندگی مارو دیدین جن داره.. چرا خونه ما میان میشه بگین؟ چه وحشتناک من میترسم واقعا اگر تنها باشم..استاد چرا خونه مارو انتخاب کردن؟؟؟؟؟ هیچ دعای نوشتنی نیست من سردر خونه بذارم این جنا کلا از مکان خونه ما برن؟ استاد اینم بگم قبلا پشت خونه ما یه حمام عمومی خیلی قدیمی بود الان چند ماهه بهم زدنش..

پس دیگه حالا که اون حموم خراب شده فکر کنم از این به بعد بیان خونه شما حموم کنن. خخخخخ
نترسیا!