Re: ارتباط با همزاد

#2182
sayeh
کاربر

چی شد؟؟؟؟؟ جواب من و میشه بدید؟ این موضوع امکان پذیر هست؟