Re: ارتباط با همزاد

#2086
nasher
مدیرکل

بله به هر حال من هم موافقم که هر چه میکشیم از ضعف ایمان است و با به جا آوردن واجبات 80 درصد راه دنیوی و اخروی برای ما هموار میشود و دیگر نیازی به جن و پری و … نیست اما دادن اطلاعات به دوستان خوب است اما دیگر تشخیص مرز بین توهم و واقعیت را به خود دوستان باید واگذار کرد . فراموش نکنیم که از هر چیزی می شود استفاده خوب و یا استفاده بد کرد . متاسفانه در دنیای امروزی شاهد ضعیف شدن مکرر دین و ایمان مردم هستیم و به راستی که امام زمان ما هر روز تنها تر و دلشکسته تر از دیروز می شود از این همه گناه و بی دینی در این دنیا ، آقا شرمنده ایم .

شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید شاید .