Re: ارتباط با همزاد

#2055
مهرداد
مشارکت کننده

سلام maryam29
باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد . به درون خودت رجوع کن .
در پناه حق