Re: ارتباط با همزاد

#2014
مهرداد
مشارکت کننده

سلام sonata
شما در طول روز غیر از زمانهای نزدیک و کمی بعد از نماز میتونید تماس بگیرید . سوالهاتون هم در همین مبحث بپرسید .
در پناه حق