Re: ارتباط با همزاد

#2013
مهرداد
مشارکت کننده

سلام 1365
سعی کنید در منزل روزی یک جزء قران بخونید . اذان رو با صدای بلند بخونید . منزل شما سنگینی داره . ولی نگران نباشید با ذکر خداوند مشکلات شما حل خواهد شد .
در پناه حق