Re: ارتباط با همزاد

#1967
مهرداد
مشارکت کننده

سلام hch
نه برای شما سحری نوشته شده و نه بدعای همزاد نیازی دارید . بستگی شما بخاطر چشم زخمهایی است که میخورید . 14000 صلوات برای گشایش کارهاتون بخونید . هر شب 1000 صلوات رو هدیه کنید به یک معصوم .تا 14 شب ( شب اول پیامبر و … ) .
در پناه حق