Re: ارتباط با همزاد

#1945
مهرداد
مشارکت کننده

سلام bitaaaa
بیشتر حرفهایی که در این باره زده میشه درست نیست . بیشتر برای فریب و پر کردن کیسه خودشونه . بنده روزانه با عده زیادی مواجه هستم که ادعای بسته شدن بختشون رو دارن . آیا مردم بیکارن که برای بستگان و آشنایان بشینن و بخت ببندند ؟! و اصلا آیا این همه افرادی که توانایی بستن بخت دیگران رو دارن هستند ؟!!!
با کمی دقت و تفکر میبینید که اکثر این حرفها درست نیست . بهر حال برای محاسبه نام و نام مادر رو عنوان کنید .
در پناه حق