Re: ارتباط با همزاد

#1928
مهرداد
مشارکت کننده

سلام tina_z27
ساده ترین راه تشخیص خوب از بد قلب توء ، انسان ذاتا خدا طلب و خدا جوست و بسمت خوبیها میل داره . از طرفی نفس اماره انسان سعی میکنه اونو بسمت بدی سوق بده . سعی میکنه وسوسش کنه . سعی میکنه فریبش بده . بدورنت که رجوع کنی و لحظه ای با خودت خلوت کنی درست رو از نادرست تشخیص میدی .
البته راه حق همیشه پر از سختیه . چرا که بعد از عبور از سد عقل باید از سد نفس اماره رد شی بعد از همه اینها از وسوسه شیطان . همیشه باید بجنگی ولی راه حق شیرینی رو بهت میده که ارزش این همه جنگیدن و تلاش رو داره .
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
در پناه حق