Re: ارتباط با همزاد

#1868
مهرداد
مشارکت کننده

سلام و خوش آمد خدمت شما فرزانه خانم ( زهرا خانم )
زهرا خانم شما نه از طرف همزاد و نه از طرف هیچ جنی دیگه اذیت نمیشید . ( کاری به شما ندارن ) . خوابهای مشوش بدلیل بهم خوردن تعادل اخلاط در بدن شما می باشد . افکار شما هم بدست خود شما قابل کنترل و تعادله . زهرا خانم : اجازه ندید عبادت برای شما عادت بشه . بیشتر روی خود شناسیتون کار کنید . اینکه چرا به این دنیا اومدید و خدای شما کیه ! قران رو با ترجمه بخونید و روی اون فکر کنید . خدا رو برای وعده بهشت و یا ترس از جهنم عبادت و پرستش نکنید . برای بزرگیش و شایسته بودنش پرستش کن .
وقتی هدفت رو نشناسی و شناخت کافی از مسیرت نداشته باشی دچار غرور میشی . شما با عشق و فروتنی و آگاهیه که به کمال میرسید ، نه باجهل و غرور و تاریکی . معنویت رو به اندازه درکت طلب کن وگرنه باعث غرورت میشه . هر چی بشتر آگاه شی درهای بیشتری از معنویت بروی شما باز میشه .
در پایان : درک کن که انسان هستی و شایسته انسانیت ، پس در مورد دیگران با ذهنیات خودت قضاوت نادرست نکن . با تعادل غذایی تعادل اخلاط بدنت رو اصلاح کن . و در خصوص عبادات هم شعر حافظ شیرین سخن که گفته : رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود
در پناه حق