Re: ارتباط با همزاد

#1863
مهرداد
مشارکت کننده

سلام بر مژگان خانم
قابل توجه شما و دیگر دوستان عزیز . استخراج نام همزاد جنی و ملکی کار راحتی نیست . لطفا سوالات بهتری مطرح کنید . شما بزرگ و عزیز هستید ولی از شما میخوام سوالات بهتری بپرسید . دانستن نام همزاد دردی رو دوا نمیکنه . جز اینکه ممکنه برای شما دردسر هم ایجاد کنه . باور کنید کنجکاوی در این مورد هم دردی رو دوا نمیکنه . بهتره نسبت به خودتون و خداوند شناخت بیشتر ی پیدا کنید . انسان اشرف مخلوقاته در صورتی که خودش رو بشناسه . نیروهای انسان برتر از جن هاست . نمونه اون داستان وزیر سلیمان در قرانه که تواناییش بیشتر از جن های حاضر بود والبته هدف سلیمان نبی هم این بود که توانایی انسان نسبت به جن ها رو نشون بده . تا چند روز دیگه نام همزاد جنی و ملکی شما رو با پیام خصوصی اعلام می کنم .
اما سوال شما : خیر ممکن نیست شما توسط همزاد شخص دیگه ای اذیت و آزار بشید مگر اینکه همزاد اون شخص اسیر اون انسان شده باشه که در این صورت برده اون شخصه و موظف به اطاعت از اون شخصه . در غیراینصورت جن ها بیکار نیستند که بواسطه همزاد بودن بیان تو زندگی ما و مداخله کنند . تصور شما اشتباهه و هیچ جنی کاری به شما نداره . بدبین نباشید و با توکل به خدا به زندگی عادیتون ادامه بدید .
در پناه حق