Re: ارتباط با همزاد

#1859
مهرداد
مشارکت کننده

سلام بر رضا 1392
فکر میکنم معنی همزاد رو درست متوجه نشدید . همزاد بمعنی اینه که طالع تولد 2 موجود مثل هم باشه و ربطی به یکی بودن سرنوشت نداره . موضوع سرنوشت برای موجودات صاحب اختیاره . موجوداتی که دارای درک و بینش هستند و این برای انسان و جن صدق میکنه و همزاد ملکی بدلیل اینکه از خودش اختیاری نداره و مستقیما تحت فرمان خداوند یکتاست ، از این مسئله تبعیت نمیکنه .
با مرگ انسان همزاد جنی شخص به زندگی خودش ادامه میده و همونطور که گفتم همزادی دلیل بر یکی بودن سرنوشت نمیشه . همزاد ملکی شخص هم بعد از مرگش با توجه به توانایی های زیادی که داره و تابع زمان و مکان نیست تا قیامت مامور انجام کارهای دیگه ای که از طرف خداوند بهش فرمان داده میشه مامور میشه .
در پناه حق