Re: ارتباط با همزاد

#1825
مهرداد
مشارکت کننده

سلام بر شما یاشا گرامی
بنظر می رسه شما آگاهی کافی در مورد موکل و چیستی آن ندارید . موکل یعنی موجودی که برده شما شده و گوش بفرمان شماست . جنی که موکل انسان می شه نمیتونه به اربابش اسیبی برسونه مگر اینکه آزاد شه . مشکلات زندگی شما مربوط به جن ها نیست . مشکل رو در خودتون جستجو کنید . شما یه همزاد دارید و دانستن اسمش دردی رو برای شما دوا نمی کنه . بهتره به هیچ عنوان در صدد ارتباط با جن ها نباشید ، چرا که ضررش بیشتر از منفعتشه . نه میتونید استادی در این زمینه پیدا کنید که کمکتون کنه و نه در توان خود شماست . نیروی انسان بمراتب بیشتر از جن ها هست . فقط باید خودت رو پیدا کنی و خالص شی.
چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی
در پناه حق