Re: ارتباط با همزاد

#1811
مهرداد
مشارکت کننده

سلام
برای دفع بختک،جن،چشم زخم و نیروهای شر به این دستور عمل کنید .
قبل از خواب یکبار سوره حمد ، یکبار ایة الکرسی ، یکبار سوره کافرون ، یکبار سوره ناس ، یکبار سوره فلق ، و 3 بار سوره توحید و در انتها یک صلوات .
در پناه حق