Re: ارتباط با همزاد

#1810
elahe
کاربر

یکی از دوستام در هفته دو سه بار بختک روش میوفته وبیشتر هم در خواب بعد از ظهر براش پیش میاد .جدا از این مسئله شبا خوابهای آشفته زیاد میبینه وهمیشه خسته اس ومیگه مغزم بخاطر این خوابها شبها زیاد درگیره وصبحها همیشه خسته اس بجای اینکه سرحال باشه مشکلش چیه؟ممنون از راهنماییتون استاد