Re: (( تصفیه قلب ))

#1775
مهرداد
مشارکت کننده

سلام tina_z27
خداوند بی نهایته . از همه نظر . پس وقتی خواستی باهاش حرف بزنی بدون در محضر کی هستی و تو کجایی و اون کجاست و بزرگی تو چقدره و بزرگی اون چقدره .
سوال بعدی که گفته بودی من خوبم یا نه ؟ این سوال رو من نباید پاسخ بدم . ولی سعی کردم انسان آزاده و خوبی باشم . اینکه چقدر تونستم ، در پیشگاه خداوند قابل بررسی و دفاعه .
در پناه حق