Re: تمرین بی رحمی

#1769
مهرداد
مشارکت کننده

سلام marall
یادت باشه برای رسیدن به چیز بهتر باید چیزی یا چیزهایی رو ازدست بدی . پس ناخوشایندی کاری و یا دراور بودنش بخاطر مقاومت ذهنته که نمیخواد به چیز بهتری برسی .