Re: (( کندالینی ))

#1747
مهرداد
مشارکت کننده

کندالینی در مکاتب هند بمعنای تولد دوباره روحانی است . در حقیقت دست یافتن به منبع هر نوع انرژی بدون داشتن ظرفیت پذیرش آن خطراتی را بدنبال خواهد داشت . نمونه بارز آن جادوی سیاه که جادوگر با استفاده از قدرتهای شیاطین به نیات خود جامه عمل می پوشاند و باعث آسیب و یا بعضا" مرگ انسانهای دیگر می شود .
مثال ساده تر در هیپنوتیزم ، شما با فراگیری یکسری تمرینات و تکنیکها و مهارت در آن ، بر کسی را که هیپنوتیزم کرده اید مسلط می گردید و آن شخص تابع شما خواهد بود .
کندالینی علمی است که سینه به سینه توسط بودائیان تبتی نقل می شده است و نام و قسمتی از تمرینات آن امروه بصورت آشکار در اختیار همگان قرار گرفته است . تمرینات و خود سازی هایی که شاگردان در معبد انجام می دادند سالهای زیادی بطول می انجامید و تنها تعداد کمی از شاگردان با این توانایی می رسیدند که این علم را از استاد دریافت کنند .
بنده از نحوه فعال کردن این نیرو چندان اطلاعی ندارم و بنظرم شما بیشتر در اثر تبلیغات بدنبال این علم هستید . اگر واقعا" بدنبال رسیدن به حقیقت و روشنگری هستید از طریق دین اسلام ، سریعتر و بی خطرتر و عمیقتر به این خواسته می رسید . راهی که در آن با رسیدن به کشف و شهود ، هر گونه شک و تردید و جهالت محو و نابود شده و شما با حقیقت متعالی و مطلق آشنا خواهید شد .
در پناه حق