Re: (( ایجاد حصار))

#1738
مهرداد
مشارکت کننده

سلام tina_z27
قبلا هم گفتم ، شما بدلیل اینکه هم روان و هم ذهنت ضعیف شده نیاز به زمان داری . پس اینقدر عجله نکن . با وضعیتی که شما داری نمیشه سریع نتیجه گرفت .
صبر و توکل رو آویزه گوشت کن و هیچوقت فراموش نکن .
در پناه حق