خواب دیدن آنچه که میخواهید

#1719
مهرداد
مشارکت کننده

با سلام و آرزوی بهروزی برای شما رهجویان گرامی

برای دیدن آنچه که در خواب می خواهید ببینید ، قبل از خواب با لباس تمیز وضو گرفته و روبه قبله بخوابید و در همان حال 70 مرتبه سوره مبارکه توحید را بخوانید و بخوابید . در حین قرائت سوره و بعد از آن با کسی صحبت نکنید و چشمان خود را ببندید و به آنچه که میخواهید ببینید فکر کنید و بخوابید .
تذکر : روبه قبله خوابیدن یعنی به حالتی که میت را در قبر میخوابانند و برروی شانه راست بخوابید ( صورت و جلو بدن رو به قبله باشد ) .
: در جایی که می خوابید باید تنها باشید .

اگر در شب اول دیدید که هیچ ، اگر ندیدید تا 7 شب ادامه دهید ، انشالله خواهید دید .

در پناه حق