Re: اسرار اسم اعظم (حروف سازنده ان)

#1717
مهرداد
مشارکت کننده

سلام
در صورتی که به آگاهی نرسیده باشی دانستن اسم اعظم بدرد شما نمیخوره و نمیتونید باهاش کاری کنید . در واقع باید در وجود شما متجلی بشه .
در پناه حق