Re: قمر در عقرب چیست؟

#1714
مهرداد
مشارکت کننده

سلام parpari
روزهای قمر در عقرب شما در پیغام خصوصی گفته شد .
در پناه حق