Re: قمر در عقرب چیست؟

#1706
مهرداد
مشارکت کننده

سلام aminrahimi
روزهای قمر در عقرب امین فرزند محترم از 26 تا آخر روز 28 هر ماه می باشد .
روزهای قمر در عقرب مبینا فرزند زهرا از 8 تا آخر روز 10 هر ماه می باشد .
در پناه حق