Re: قمر در عقرب چیست؟

#1698
mojgan
کاربر

ممنون از راهنمایی شما
محاسبه کردم.فکر می کنم عقرب باشد.
دقیقا چه اتفاقی در این روزها می افتد که باعث میشود نحس باشد؟ یعنی هر نوع فعالیت و تصمیمی در این روزها به نتیجه نمی رسد؟